USDEX - USDEX: Thông Tin | Giá | Biểu Đồ - Coin247

usdex-stablecoin USDEX (USDEX)

$0.993
-2.02% (24H)
Watch
Market CapVolumeAvailable Supply
$1.24 M $5,9801.25 M USDEX
ATHATH(% Change)ATH Date
$1.590-37.71%2022-07-05

USDEX hiện tại có giá là $0.993, với vốn hóa thị trường là $1.24 M. Giá của nó đã thay đổi -2.02% down trong 24 giờ qua.


Loading Data
Please wait, we are loading chart data
Date Price Volume MarketCap
Loading facebook comment(s)